Rekrytering & Second Opinion

Nedan finner du våra erbjudanden

Rekrytering & Second Opinion

 • Vi hjälper dig matcha er framtida idé
  Vi ser vikten av en noga anpassad rekrytering för att möta framtidens behov. Aldrig har det varit viktigare att arbetsgivare och arbetstagare går i samklang gällande värdegrund, vision och den drivkraft som behövs för att driva en verksamhet framåt, vi hjälper er att matcha allt detta.

  Den vanligaste orsaken till att arbetsgivare anlitar ett rekryteringsföretag är av tidsbrist och för att vara kostnadseffektiv men vi vill inte att man ska glömma den noggranna kartläggningen av att er nya arbetstagasre ska passa in i organisationens framtida idé.

Vår processbild för Rekrytering

 • - Identifiera behov
  Ett behov identifieras i verksamheten.

  - Kravprofil
  Här listas både formella krav på kompetens och utbildning samt informella krav.

  - Annons
  Utifrån kravprofilen skriver vi en annons.

  - Urval
  Vi läser alla ansökningar som kommer in.

  - Telefonintervju
  Telefonavstämning med de utvalda kandidaterna.

  - Intervju
  Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad intervjumetodik här lägger vi stort fokus på dina egenskaper.

  - Personlighets- och egenskapstester
  Här arbetar Verforego i samarbete med Jobmatch.

  - Yrkes referenstagning och säkerställa studier
  Vi ringer alltid minst två referenser.

  - Slutligt urval och anställning
  Presenteras kandidaten för beställaren.

  - Återkoppling och uppföljning
  Verforego följer alltid upp efter 2 respektive 6 månader för att säkerställa kvaliten i rekryteringen.

  Det är av yttersta vikt att alla parter i processen bemöts med samma respekt och uppföljning för att skapa en optimal rekryteringsprocess.
  I grunden arbetar vi enligt kompetensbaserad rekryteringsmetodik och tillämpar vid behov rekryteringstester som ska hjälpa och vara ett stöd i urvalet men inte avgörande för vem som blir rekryterad.

Second Opinion

 • Har ni redan påbörjat en rekryteringsprocess och har ett antal kandidater som skulle behöva utvärderas närmare. Då arbetar Verforego med evidensbaserade verktyg via Jobmatch Talent. PERSONLIGHETSTEST Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. SCREENTEST Jobmatch Screen är lösningen när du har många jobbsökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans. LOGIK- OCH BEGÅVNINGSTEST Logikanalysen är ett logik-, begåvnings- och IQ-test. Testet används som ett komplement till för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt. Second opinion utvärderingar när ni är osäkra vid rekrytering

 • 5 900kr(exkl.moms)/per person (Inkl.Jobbmatch test)