Kompetensmatchning & Second Opinion

Nedan finner du våra erbjudanden

Kompetensmatchning

  • Vi hjälper dig matcha er framtida idé
    Vi ser vikten av en noga anpassad kompetensmatchning för att möta framtidens behov. Aldrig har det varit viktigare att arbetsgivare och arbetstagare går i samklang gällande värdegrund, vision och den drivkraft som behövs för att driva en verksamhet framåt, vi hjälper er att matcha allt detta.

    Den vanligaste orsaken till att arbetsgivare anlitar ett klassiskt rekryteringsföretag är av tidsbrist och för att vara kostnadseffektiv men vi vill inte att man ska glömma den noggranna kartläggningen av de kompetenser ni vill matcha och att er nya arbetstagare ska passa in i organisationens framtida idé.

Second Opinion

  • Har ni redan påbörjat en rekryteringsprocess och har ett antal kandidater som skulle behöva kompetens utvärderas närmare. Då arbetar Verforego med evidensbaserade verktyg via Jobmatch Talent. PERSONLIGHETSTEST Jobmatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för screening och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. SCREENTEST Jobmatch Screen är lösningen när du har många jobbsökande som automatiskt behöver gallras och sorteras efter relevans. LOGIK- OCH BEGÅVNINGSTEST Logikanalysen är ett logik-, begåvnings- och IQ-test. Testet används som ett komplement till för att verifiera personens logiska förmåga på olika sätt. Second opinion utvärderingar när ni är osäkra vid rekrytering

  • 4 900kr(exkl.moms)/per person (Inkl.Jobbmatch test)