Organisations- & Ledarskapsutveckling

Nedan finner du våra erbjudanden

Organisations- & Ledarskapsutveckling

 • HUR KÄNNS DET ATT KOMMA TILL ARBETET? ÄR RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS?
 • Verforego arbetar med personalutveckling och kompetensförsörjning för att era medarbetare ska hitta ny motivation och drivkraft i sitt arbete. Alla tjänar på att arbetsgrupper och medarbetare i en organisation trivs med varandra och sina arbetsuppgifter. Organisationsutveckling som gör er till ett oslagbart team medarbetarna är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en organisation. Eftersom människor är olika betyder det också att varje organisation är unik. Det är därför vi anpassar vår organisationsutveckling med utgångspunkt från just era behov och er arbetsplats.

Konflikthantering

 • Gruppen utvecklar....
  -Självinsikts bearbetning
  -Förmågan till nytänk
  -Får verktyg för förbättrad kommunikation
  -Skapar arenor för dialog
  -Handlingsplan för vidare arbete

  Ibland kan det som organisation vara svårt att lyfta de verkliga problemen utan att skapa nya och fler motsättningar då kan vi komma in och hjälpa er. Vi kan till en början uppfattas som väldigt provocerande men det krävs att någon som vågar utmana problemen kommer in i gruppen och hjälper till för att man ska kliva utanför sin komfort zon för att arbeta fram nya infallsvinklar och lösningar på specifika problem.

 • Program: Fyra heldagar fördelade över 6 månader (För upp till 20 deltagare) Digitala distanslösningar möjliga

Kriskommunikation/ Leda när det stormar

 • Vad får du med dig….
  -Insikt i olika kristyper
  -Innan en kris
  -Under en kris
  -Efter arbete, uppföljning
  -Verktyg krisplan
  -Verktyg för intern- och extern kommunikation
  -Mallar/checklistor

  Vi varvar många konkreta exempel med praktiska övningar. Känner ni ibland att det är svårt att navigera mellan kobbar och skär då är detta en kurs för dig. Efter kursen ska man som kursdeltagare ha en bra bild i hur man arbetar strategiskt och systematiskt för en förbättrad krishantering allt detta ska genomföras i balans med individen och organisationen i fokus.

 • Program: Halvdag (För upp till 16 deltagare)
  Digitala distanslösningar möjliga

Coaching/omställning

 • Arbetstagaren utvecklar....
  -En tydlig handlingsplan framåt
  -Kartlägger sina styrkor och svagheter
  -Kartlägger och arbetar med sitt nätverk
  -Utvecklar sin kommunikation

  Om ni har en medarbetare eller ledare som är i behov av att hitta balansen utifrån uppsatta mål och drivkrafter så har vi ICF*- program och metodik för att uppnå önskat resultat och ny kraft för långsiktighet och hållbarhet. Bra utvecklingsprogram som understödjer företagets interna och externa processer för sund rörlighet.
  För att få mer information kring vår metod och etiska regler utifrån ICF Besök * http://icfsverige.se/om-icf/

 • Program: Fem träffar (inkl.tester och egen studier)
  Digitala distanslösningar möjliga

Ledarskaps- och Chefsutbildning

 • Vad är skillnaden mellan en ledare och en chef? Vad ingår i olika roller frågorna är många. Vår strävan och våra mål är att stärka chefskapet och ledarskapet genom dess olika stadier detta genom att uppnå tydlighet och trygghet i din roll.
  Vi inkluderar Human Resource Management och systematisk arbetsmiljöarbete utifrån olika rådande AFSar för att uppnå systematik i utvecklings- och förändringsarbetet.

 • Program: halvdag/heldag (För upp till 8 deltagande)
  Digitala distanslösningar möjliga

Teamutveckling

 • Gruppen utvecklar....
  -Gruppdynamiken
  -Hittar verktyg för sammarbete
  -En arena att ha roligt ihop och vara avslappnade

  Utmaningen i majoriteten av team och projektgrupper är den mänskliga faktorn som bygger på kommunikationen i gruppen och mellan kollegor. Om ni behöver en kickoff partner med roliga samarbetsövningar eller om ni behöver en konsult som går in mer på djupet för att skapa dialog och nödvändiga arenor då är vi er partner.

 • Program: Kickoff halvdag (För stora och små grupper)
  Digitala distanslösningar möjliga

Chefsmentorskap/ Ledarstöd

 • Ledaren utvecklar....
  -Sin förmåga att leda och styra sina uppdrag
  -Förmågan att ta svåra samtal
  -Konflikthantering
  -Förmågan att lösa svåra personalärenden
  -Tydliggör sitt ledarskap och blir en effektivare ledare

  Chefsprogram hjälper dig kartlägga dina specifika utmaningar och behov för att uppnå tryggt ledarskap och balans utifrån uppsatta mål. Är uppbyggda utifrån en kartläggande- förverkligande och uppföljande del. Du som individ får en väldigt tydlig bild och handlingsplan för att arbeta vidare med mot tydliga mål.

 • Program: Sju träffar (inkl. egen studier)
  Digitala distanslösningar möjliga