Referenser

Läs gärna vad våra tidigare kunder har att säga om våra konsulter och vårt sätt att arbeta

Ledarskapsutveckling

Mentor/Coaching & Vägledning

Hjälpte med mentorskap, coachning och vägledning. Med våra kurser och coachning får deltagarna tillgång till flera konkreta verktyg.

Rekarne Gymnasium, Eskilstuna

Arbetsmarknadsutbildning

Genomförd föreläsning ”Mötet med rekryteraren” för en grupp utvalda elever på Rekarne Gymnasium Eskilstuna.

Stressförebyggande

Skräddarsydd föreläsning, GS-facket avd.4 och avd.8

Med ett föreläsningsinnehåll om hur stress uppkommer till hur man förebygger uppkomsten av stress varvades flera diskussioner och övningar dessa ledde till utfallet och kritiken MYCKET GOD utförd insats.

Kisa

Kommunikationsinsats & Implementeringsarbete

Chef för Arbetsmarknad och integration kände att att han vill ha en liten dörröppnare i implementeringsarbetet med sina medarbetare. Så han bjöd in till föreläsningen och grupparbetet ”Ändra värdegrund”.

HR & Rehabiliteringsstöd

Aktivitets-/arbetsförmågebedömning i Reell miljö