Vill du att vi kontaktar dig?

Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter!
HJÄLP VARANDRA, STÖTTA VARANDRA OCH SKAPA TRYGGHET!

I dessa tider med så mycket som händer i omvärlden är det lätt att bygga upp en stor oro. Vi utför nulägesanalyser för att tydliggöra era företagsbehov. Om du känner behovet av att prata med någon får du gärna höra av dig så får vi se hur vi kan arbeta framåtskridande tillsammans.  

Harmoni - Balans- Glädje

Föreläsning – utbildning – mentorskap

Vi stöttar och hjälper ditt företag och dina medarbetare hantera situationer som uppstår, och hur de kan vara en grund för kommunikation.

Det kommer att ge en balans och harmoni på arbetsplatsen.När jaget känner balans och glädje avspeglar det sig i allt från privatliv till jobbet.

Samarbeten/ Partners

PARTNERS
MG - Mindgear Support & Solutions AB- Kris- och trygghetslösningar.
Nordiskkompetens AB- Arbetsmarknadscoachning och omställningar.

SAMARBETEN
JobMatch Sweden AB – Certifikat, testsystem för träffsäker rekrytering och medarbetarutveckling.
SPETSA- http://partner.spetsa.se/ Work Assessment, Licenser AWC, AWP, WEIS & WRI.

NÄTVERK
Vita Hästens Affärsforum- Företagsnätverk för nya affärer.
Östsvenska Handelskammaren- Näringslivsarena och nätverk.
Företagarna Östergötland- knutpunkt och företagsnätverk i regionen.
Relations By Lino- Företagsnätverk med fokus på långsiktiga relationer och referensmarknadsföring.
Norrköpings Företagsgrupp NFTG- är ett företagsnätverk som vill skapa nya kontakter.

Verforego

Ger stödet!

I all utveckling kan det behövas stöd för att veta hur man ska ta steget och när man ska ta det. Vi ger det stödet.

Verforego

Skapar trygghet!

Vårt sätt att jobba i ett nära samarbete med personen det berör och företaget skapar trygghet. Det ger en grund för framtiden.

Verforego

Hjälper till!

Det kan alltid uppstå situationer i arbetslivet som kan vara svåra att bemöta och hantera. Vi hjälper dig att på bästa sätt ta dig an dem.

Följ oss gärna på sociala medier!