Referenser

Läs gärna vad våra tidigare kunder har att säga om våra konsulter och vårt sätt att arbeta.


skräddarsydd föreläsning utifrån stress förebyggande.

Med ett föreläsningsinnehåll om hur stress uppkommer till hur man förebygger uppkomsten av stress varvades flera diskussioner och övningar dessa ledde till utfallet och kritiken MYCKET GOD utförd insats.

Citat från deltagande ombudsman

"Föreläsaren är en bra och inspirerande föreläsare i ämnet stresshantering, rekommenderas varmt."


Kommunikationsinsats Implementeringsarbete i Kisa

Chef för Arbetsmarknad och integration kände att att han vill ha en liten dörröppnare i implementeringsarbetet med sina medarbetare. Så han bjöd in till föreläsningen och grupparbetet ”Ändra värdegrund”.

Citat, tidigare Chef Arbetsmarknad och integration, Kinda kommun.

”Föreläsaren tryckte på helt rätt punkter och hjälpte till med att både öppna och stänga nödvändiga dörrar för vidare arbete, rekommenderas.”


Arbetsmarknadsutbildning på Rekarne Gymnasium Eskilstuna

Genomförd föreläsning ”Mötet med rekryteraren” för en grupp utvalda elever på Rekarne Gymnasium Eskilstuna.

Citat från Studie och Yrkesvägledare 

”När du gick igenom materialet gav du exempel ifrån situationer du själv hade råkat ut för när du själv satt som rekryterare. Många gånger med massor av humor men med ett allvar bakom för att belysa vikten av mötet.

Du pratade om att även ett telefonsamtal är ett slags möte där du fick det första intrycket av den du skulle boka in till en arbetsintervju. För mig är du en självklar föreläsare! Du möter alla människor där de är. Du är ödmjuk och du är påläst. Du belyser olika situationer du råkat ut för med både humor och allvar. Du är genuin och ärlig och en intressant person som man inte tröttnar att lyssna på.”


Mentorskap/Coaching och vägledning

Citat från Privatperson

Jag hade arbetat som sjukgymnast i 5 år och började fundera på om det verkligen var det jag ville fortsätta göra. Jag kände att jag ville arbeta med människor men kanske på ett annorlunda sätt, och ändå stanna kvar inom hälso- och sjukvård.

”Jag tog kontakt med mentor på Verforego och började bolla tankar angående ledarskap och att jag eventuellt skulle vilja söka en ledande position inom en hälso- och sjukvårdsorganisation mentor bokade in träffar med mig där han intervjuade mig grundligt om varför jag sökte en sådan position vilket hjälpte mig att sätta ord på varför jag skulle passa bra som ledare. Jag kunde då lättare formulera mitt CV riktat mot de chefsjobb jag sökte. När jag sedan skickat in mitt CV och blev kallad till intervjuer fick jag personlig coachning av mentorn inför intervjuerna för att vara så förberedd som möjligt.

Intervjuerna och coachningen från mentor på Verforego gjorde att jag satt på jobbintervjuerna lugn, avslappnad och självsäker. Jag är övertygad om att det intrycket jag kunde ge där och då pga dessa förberedelser gjorde att jag har det chefsjobb jag har idag.”


AKtivitets-/arbetsförmågebedömning i reell miljö

Citat Referens från HR samordnare, kommun i Småland

”Vi tog in Verforego i ett fall där en medarbetares arbetsförmåga var oklar och inga insatser från arbetsgivarens sida hade någon effekt. Verforego utredde medarbetarens arbetsförmåga på ett förtroendeingivande och kompetent sätt. Utredningen gav oss den information vi behövde för att finna en lösning som gynnade alla parter.”