Organisations- & Ledarskapsutveckling

Hur känns det att komma till arbetet? Är rätt person på rätt plats?

Verforego arbetar med personalutveckling och kompetensförsörjning för att era medarbetare ska hitta ny motivation och drivkraft i sitt arbete. Alla tjänar på att arbetsgrupper och medarbetare i en organisation trivs med varandra och sina arbetsuppgifter. Organisationsutveckling som gör er till ett oslagbart team medarbetarna är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn i en organisation. Eftersom människor är olika betyder det också att varje organisation är unik. Det är därför vi anpassar vår organisationsutveckling med utgångspunkt från just era behov och er arbetsplats.

Konflikthantering

Gruppen utvecklar....
-Självinsikts bearbetning
-Förmågan till nytänk
-Får verktyg för förbättrad kommunikation
-Skapar arenor för dialog 
-Handlingsplan för vidare arbete

Ibland kan det som organisation vara svårt att lyfta de verkliga problemen utan att skapa nya och fler motsättningar då kan vi komma in och hjälpa er. Vi kan till en början uppfattas som väldigt provocerande men det krävs att någon som vågar utmana problemen kommer in i gruppen och hjälper till för att man ska kliva utanför sin komfort zon för att arbeta fram nya infallsvinklar och lösningar på specifika problem.

Pris: 89 000kr (exkl.moms)
Tre heldagar fördelade över 6 månader (För upp till 20 deltagare)

Kriskommunikation/ Leda när det stormar

Vad får du med dig….
-Insikt i olika kristyper
-Innan en kris
-Under en kris
-Efter arbete, uppföljning
-Verktyg krisplan
-Verktyg för intern- och extern kommunikation
-Mallar/checklistor

Vi varvar många konkreta exempel med praktiska övningar. 
Känner ni ibland att det är svårt att navigera mellan kobbar och skär då är detta en kurs för dig. Efter kursen ska man som kursdeltagare ha en bra bild i hur man arbetar strategiskt och systematiskt för en förbättrad krishantering allt detta ska genomföras i balans med individen och organisationen i fokus.

Pris: halvdag 29 900kr (exkl.moms)
(För upp till 16 deltagare)

Coaching/ omställning

Arbetstagaren utvecklar....
-En tydlig handlingsplan framåt
-Kartlägger sina styrkor och svagheter
-Kartlägger och arbetar med sitt nätverk
-Utvecklar sin kommunikation 

Om ni har en medarbetare eller ledare som är i behov av att  hitta balansen utifrån uppsatta mål och drivkrafter så har vi program och metodik för att uppnå önskat resultat och ny kraft för långsiktighet och hållbarhet. Ett bra karriärväxlingsprogram understödjer företagets interna och externa processer för sund rörlighet.

Pris: 24 900kr pp(exkl.moms)
Fem träffar (inkl.tester och egen studier) 

Ledarskaps- och Chefsutbildning

Vad är skillnaden mellan en ledare och en chef? Vad ingår i olika roller frågorna är många. Vår strävan och våra mål är att stärka chefskapet och ledarskapet genom dess olika stadier detta genom att uppnå tydlighet och trygghet i din roll.
Vi inkluderar Human Resource Management och systematisk arbetsmiljöarbete utifrån olika rådande AFSar för att uppnå systematik i utvecklings- och förändringsarbetet.

Pris: halvdag 9 900kr/ heldag 14 900kr (exkl.moms)
(För upp till 8 deltagande)
                                                          

Teamutveckling

Gruppen utvecklar....
-Gruppdynamiken
-Hittar verktyg för sammarbete
-En arena att ha roligt ihop och vara avslappnade

Utmaningen i majoriteten av team och projektgrupper är den mänskliga faktorn som bygger på kommunikationen i gruppen och mellan kollegor. Om ni behöver en kickoff partner med roliga samarbetsövningar eller om ni behöver en konsult som går in mer på djupet för att skapa dialog och nödvändiga arenor då är vi er partner.

Pris: kickoff pris halvdag 8 900kr (exkl.moms)
(För stora och små grupper)

Chefsutbildning/ Ledarstöd

Ledaren utvecklar....
-Sin förmåga att leda och styra sina uppdrag
-Förmågan att ta svåra samtal
-Konflikthantering
-Förmågan att lösa svåra personalärenden
-Tydliggör sitt ledarskap och blir en effektivare ledare

Chefsprogram hjälper dig kartlägga dina specifika utmaningar och behov för att uppnå tryggt ledarskap och balans utifrån uppsatta mål. Är uppbyggda utifrån en kartläggande- förverkligande och uppföljande del. Du som individ får en väldigt tydlig bild och handlingsplan för att arbeta vidare med mot tydliga mål.

Pris: 19 900kr pp(exkl.moms)
Sju träffar (inkl. egen studier)

Citat, tidigare Chef Arbetsmarknad och integration, Kinda kommun.

”Föreläsaren tryckte på helt rätt punkter och hjälpte till med att både öppna och stänga nödvändiga dörrar för vidare arbete, rekommenderas.”