HR & Rehabiliteringsstöd

Vi stöttar både företag och anställda i olika HR och rehabiliteringsfrågor. Ju tidigare man tar tag i olika frågeställningar desto bättre resultat för båda parterna. Genom Verforegos HR och rehabiliteringstjänster ges stöd och rådgivning redan innan problemen uppstått och hjälper till med att hitta andra arbetsuppgifter eller ny sysselsättning redan i tidigt stadie.

 

WRI-S 4.0 test  3 900kr (exkl.moms)
(inkl.uppföljningsmöte) 

Utredning av aktivitets / arbetsförmåga i reell miljö

Genom att utföra en aktivitets/arbetsförmågebedömning i reell miljö och professionell uppföljning ges en bild av den anställdes nuvarande aktivitets och arbetsförmåga och vi tar fram förslag på eventuella rehabiliterande åtgärder.

Syftet med utredningen är att fastställa om medarbetaren har de fysiska/psykiska eller sociala förutsättningar som krävs för att utföra det specifika jobbet.

Vi arbetar med verktygen WRI, WEIS, AWP och AWC och bedömer utifrån dessa verktyg medarbetaren och ger sedan en skriftlig dokumentation av det vi observerat utifrån dessa instrument i skalor.
Resultatet av utredningen är att alla inblandade ska ha en tydligare bild av hur man går vidare i processen att komma tillbaka till ett bra arbetsliv.

Pris: 24 900kr (exkl.moms)

 

Rehabiliterings omställning

Vårt omställningsprogram är för anställda som p.g.a. medicinska, sociala eller andra skäl inte längre klarar av sitt nuvarande arbete och anpassning eller omplacering inte är ett alternativ och man vill anlita fortsatt stöd för medarbetaren utanför arbetsplatsen.

Vi genomför ett fördjupat kartläggningssamtal med medarbetaren allt för att få en bättre bild och stärka individens självkänsla och stötta i processen att komma vidare till en annan sysselsättning. Vi stöttar upp i kontakterna med berörda myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedling och eventuella läkarkontakter. Att tillsammans med medarbetaren hitta rätt arbetsprövningsplats utifrån dennes förutsättningar och vi finns tillgänglig genom processen med uppföljningar och analys. Vi ser också till att individen blir påklädd med ett CV och ett personligt brev. Stöttar upp i att hitta en ny sysselsättning i form av nytt arbete som är anpassat utifrån individens behov eller studier.

Pris: på offertförfrågan 

 

Case Manager / Rehabiliteringssamordnare

Verforego kommer in och stöttar arbetsgivaren för att effektivisera sitt rehabiliteringsarbete.

Syftet är att vi tillsammans aktivt ska styra upp rehabiliteringsprocessen på företaget genom att vid behov genomföra kartläggningar av sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för rehabiliteringsprocessen och ge stöd i hur man går vidare med personal som har svårigheter att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter eller har mycket sjukfrånvaro. Dessutom klargöra vilket ansvar arbetsgivaren har enligt Försäkringskassans regler vid 90 respektive 180 dagars sjukfrånvaro. Vi hjälper även till med samverkanskontakter mellan alla inblandade parter exempelvis  Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Företagshälsa och sjukvården.

Pris: på offertförfrågan 

Stresshanterings föreläsning / utbildning

Stress är idag den främsta anledningen till sjukskrivning både bland chefer och medarbetare.

Men vad är stress? Hur upptäcker man den? Vad händer i kroppen vid stress? Kan vi lära oss av kroppens varningssignaler? Hur kan man minska och undvika stress?

Det här är frågor som vi försöker besvara under en dag och samtidigt skicka med verktygen för att kunna må bra, prestera bra och att kunna jobba på topp utan att behöva känna sig stressad. Det är en föreläsning som riktar sig till alla på företaget. Ingen är immun mot stressen man är bara olika stresstålig.

Pris: halvdag 11 900kr/ heldag 16 900kr(exkl.moms)
(För upp till 16 deltagande)

Referens från samarbetspartner, kommun i Småland

”Vi tog in Verforego i ett fall där en medarbetares arbetsförmåga var oklar och inga insatser från arbetsgivarens sida hade någon effekt. Verforego  utredde medarbetarens arbetsförmåga på ett förtroendeingivande och kompetent sätt. Utredningen gav oss den  information vi behövde för att finna en lösning som gynnade alla parter.”