Vill du att vi kontaktar dig?

Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter!

Harmoni – Glädje - Balans

Vi erbjuder konsulttjänster till företag för att stötta och ge råd i dagliga situationer som kan uppstå i arbetslivet – från högsta position till alla medarbetare.

För vi är alla en viktig kugge i livet och på arbetet!
Föreläsning – utbildning – mentorskap

Vi stöttar och hjälper ditt företag och dina medarbetare hantera situationer som uppstår, och hur de kan vara en grund för kommunikation.

Det kommer att ge en balans och harmoni på arbetsplatsen.När jaget känner balans och glädje avspeglar det sig i allt från privatliv till jobbet.

Personal – och organisationsutveckling – arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi har en mängd lösningar för att föra utvecklingen framåt, både på personliga plan och för företaget. Att se allas behov leder till utveckling.

Vi ger det bästa stödet och skapar trygghet.

Verforego

Ger stödet!

I all utveckling kan det behövas stöd för att veta hur man ska ta steget och när man ska ta det. Vi ger det stödet.

Verforego

Skapar trygghet!

Vårt sätt att jobba i ett nära samarbete med personen det berör och företaget skapar trygghet. Det ger en grund för framtiden.

Verforego

Hjälper till!

Det kan alltid uppstå situationer i arbetslivet som kan vara svåra att bemöta och hantera. Vi hjälper dig att på bästa sätt ta dig an dem.

Följ oss gärna på sociala medier!