HR & Rehabiliteringsstöd
Vi stöttar både företag och anställda i olika HR och rehabiliteringsfrågor
Läs mer
Kompetensmatchning & Second Opinion
Vi hjälper dig matcha er framtida idé
Läs mer
Organisations- & Ledarskapsutveckling
Hur känns det att komma till arbetet?
Är rätt person på rätt plats?
Läs mer


Verfor?
Verfor inte?
Verfor ego(jaget)?

Personal och Organisations Frågor

Hjälp varandra
Stötta varandra
& Skapa trygghet!

FÖRELÄSNING - UTBILDNING - MENTORSKAP

Vi stöttar och hjälper ditt företag och dina medarbetares situationer som uppstår, och hur de kan vara en grund för kommunikation.

Det kommer att ge en balans och harmoni på arbetsplatsen. När jaget känner balans och glädje avspeglar det sig i allt från privatliv till arbetet.

HR & Rehabiliteringsstöd

Ger stödet!

I all utveckling kan det behövas stöd för att veta hur man ska ta steget och när man ska ta det. Vi ger det stödet.

Kompetensmatchning & Second Opinion

Skapar trygghet!

Vårt sätt att jobba i ett nära samarbete med personen det berör och företaget skapar trygghet. Det ger en grund för framtiden.

Organisations & Ledarskapsutveckling

Hjälper till!

Det kan alltid uppstå situationer i arbetslivet som kan vara svåra att bemöta och hantera. Vi hjälper dig att på bästa sätt ta dig an dem.

Samarbetspartners

Här presenteras några av våra partners, samarbeten samt nätverk