HR & Rehabiliteringsstöd
Vi stöttar både företag och anställda i olika HR och rehabiliteringsfrågor
Läs mer
Kompetensmatchning & Second Opinion
Vi hjälper dig matcha er framtida idé
Läs mer
Organisations- & Ledarskapsutveckling
Hur känns det att komma till arbetet?
Är rätt person på rätt plats?
Läs mer

Verfor?
Med jaget(ego) i fokus

Harmoni - Balans - Glädje

I dessa tider med så mycket som händer i omvärlden är det lätt att bygga upp en stor oro. Vi utför nulägesanalyser för att tydliggöra era företagsbehov. Om ni känner att era kollegor har ett behov av att prata med någon får du gärna höra av dig så får vi se hur vi kan arbeta framåtskridande tillsammans.

Hjälp varandra
Stötta varandra
& Skapa trygghet!

FÖRELÄSNING - UTBILDNING - MENTORSKAP

Vi stöttar och hjälper ditt företag och dina medarbetare hantera situationer som uppstår, och hur de kan vara en grund för kommunikation.

Det kommer att ge en balans och harmoni på arbetsplatsen.När jaget känner balans och glädje avspeglar det sig i allt från privatliv till jobbet.

HR & Rehabiliteringsstöd

Ger stödet!

I all utveckling kan det behövas stöd för att veta hur man ska ta steget och när man ska ta det. Vi ger det stödet.

Kompetensmatchning & Second Opinion

Skapar trygghet!

Vårt sätt att jobba i ett nära samarbete med personen det berör och företaget skapar trygghet. Det ger en grund för framtiden.

Organisations & Ledarskapsutveckling

Hjälper till!

Det kan alltid uppstå situationer i arbetslivet som kan vara svåra att bemöta och hantera. Vi hjälper dig att på bästa sätt ta dig an dem.

Samarbetspartners

Här presenteras några av våra partners, samarbeten samt nätverk